32023R0217

Commission Implementing Regulation (EU) 2023/217 of 1 February 2023 correcting Regulation (EU) No 965/2012, as regards some inconsistencies in requirements introduced by Implementing Regulation (EU) 2019/1387, and Regulations (EU) 2021/1296 and (EU) 2021/2237


iceland-flag
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2023/217 frá 1. febrúar 2023 um leiðréttingu á reglugerð (ESB) nr. 965/2012 að því er varðar ósamræmi í kröfum sem innleiddar voru með framkvæmdarreglugerð (ESB) 2019/1387 og reglugerðum (ESB) 2021/1296 og (ESB) 2021/2237
  • Tillaga sem gæti verið EES-tæk

  • Gerð í skoðun hjá EES-EFTA ríkjunum

  • Drög að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar í skoðun

  • Ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar samþykkt en hefur ekki öðlast gildi

  • Tekin upp í EES-samninginn og í gildi

  • Tekin upp í EES-samninginn en ekki lengur í gildi

Staða og svið tillögu/gerðar

Staða tillögu/gerðar ESB gerð sem hefur verið tekin upp í EES-samninginn og er í gildi
Svið (EES-samningur, viðauki) 13 Flutningar, 13.06 Almenningsflug
Ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar (JCD) 187/2023
Þennan dag skulu skilyrði uppfyllt á EES-svæðinu
Staðfestur gildistökudagur
Í gildi á EES-svæðinu

Almennar upplýsingar

Útdráttur

Verið er að leiðrétta reglugerð (ESB) nr. 965/2012 að því er varðar ósamræmi í kröfum sem innleiddar eru með framkvæmdarreglugerð (ESB) 2019/1387 og reglugerðum (ESB) 2021/1396 og (ESB) 2021/2237. Óveruleg áhrif. Enginn kostnaður.

Nánari efnisumfjöllun

Markmið sem að er stefnt: Markmið með gerðinni er að leiðrétta reglugerð (ESB) nr. 965/2012 að því er varðar ósamræmi í kröfum sem innleiddar eru með framkvæmdarreglugerð (ESB) 2019/1387 og reglugerðum (ESB) 2021/1396 og (ESB) 2021/2237.Efnisútdráttur: Með reglugerðinni eru gerðar leiðréttingar á viðaukum III (Part-ORO), IV (Part-CAT) og VIII (Part-SPO) við reglugerð (ESB) nr. 965/2012 í samræmi við viðauka við þessa gerð.Breytingarnar snúa að því að lagfæra ósamræmi og leiðrétta tilvísanir í umrædda viðauka við reglugerð (ESB) nr. 965/2012 að því er varðar kröfur sem fram koma í reglugerðum (ESB) 2019/1387, (ESB) 2021/1396 og (ESB) 2021/2237.Umsögn: helstu breytingar,  mati á umfangi, og áhrif hér á landi: Breytingarnar hafa óveruleg áhrif hér á landi en auka á skýrleika þeirra krafan sem fram koma í umræddum gerðum.Lagastoð fyrir innleiðingu gerðar: Lagastoðin er 93. gr. og 115. gr. laga um loftferðir nr. 80/2022.Rétt væri að innleiða reglugerðina með breytingu á reglugerð nr. 237/2014 um tæknikröfur og stjórnsýslureglur í tengslum við starfrækslu loftfara.Mat eða tilgreining á kostnaði hins opinbera, sveitarfélaga og atvinnulífs og almennings, ef einhver er: Enginn kostnaður metinn vegna innleiðingar gerðarinnar.  

Staða innan stjórnsýslunnar

Stofnun hefur lokið yfirferð
Þörf á aðlögun í ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar Ekki þörf á aðlögun
Fagráðuneyti hefur lokið vinnu við upplýsingablað og samþykkir drög að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar
Utanríkisráðuneyti hefur veitt samþykki fyrir því að drög að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar séu send til ESB

Innleiðing

Innleiðing Reglugerð - breyting eða ný
Tilgreinið hvaða lög eða reglugerð þarf að setja eða breyta Lagastoðin er 93. gr. og 115. gr. laga um loftferðir nr. 80/2022. Rétt væri að innleiða reglugerðina með breytingu á reglugerð nr. 237/2014 um tæknikröfur og stjórnsýslureglur í tengslum við starfrækslu loftfara.
Staða innleiðingarvinnu Innleiðingarvinnu lokið (tilkynnt til ESA – form 1) eða þarfnast ekki innleiðingar

Áhrif

Áætlaður kostnaður hins opinbera Innan fjárhagsáætlunar

Ábyrgðaraðilar

Ábyrgt ráðuneyti Innviðaráðuneytið
Ábyrg stofnun Samgöngustofa

Samþykktar gerðir birtar í Stjórnartíðindum ESB

CELEX-númer 32023R0217
Þennan dag skulu skilyrði uppfyllt í ESB
Samþykkt tilvísun í Stjórnartíðindi ESB OJ L 30, 2.2.2023, p. 11
Þennan dag skulu skilyrði uppfyllt í ESB

Vinnslustig (pipeline stage)

Samþykktardagur i ESB

Ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar

Sendingardagur EFTA á drögum að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar til framkvæmdastjórnarinnar
Staðfestur gildistökudagur
Tilvísun í EES-viðbæti EEA Supplement No 26, 21.3.2024, p. 16
Tilvísun í stjórnartíðindi ESB OJ L, 2024/811, 21.3.2024