Fóðuraukefni - 32023R0565

Commission Implementing Regulation (EU) 2023/565 of 10 March 2023 concerning the authorisation of ethyl heptanoate, ethyl 2-methylbutyrate, isopentyl acetate, 3-methylbutyl 3-methylbutyrate, 2-methylpropionic acid, 3-methylbutyl butyrate, 2-methylbutyl acetate, hex-2-en-1-ol, hex-2(trans)-enal, allyl hexanoate, allyl heptanoate, linalool, 2-methyl-1-phenylpropan-2-ol, alpha-ionone, beta-damascone, nootkatone, beta-ionone, alpha-irone, beta-damascenone, (E)-beta-damascone, pentadecano-1,15-lactone, 2-phenylethan-1-ol, phenethyl isovalerate, 4-(p-hydroxyphenyl)butan-2-one, 2-methoxynaphthalene, 2-isopropyl-4-methylthiazole and valencene as feed additives for all animal species


iceland-flag
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2023/565 frá 10. mars 2023 um leyfi fyrir etýlheptanóati, etýl-2-metýlbútýrati, ísópentýlasetati, 3-metýlbútýl-3-metýlbútýrati, 2-metýlprópíónsýru, 3-metýlbútýlbútýrati, 2-metýlbútýlasetati, hex-2-en-1-óli, hex-2(trans)-enali, allýlhexanóati, allýlheptanóati, línalóli, 2-metýl-1-fenýlprópan-2-óli, alfajónóni, betadamaskóni, nootkatóni, betajónóni, alfaíróni, betadamaskenóni, (E)-betadamaskóni, pentadekanó-1,15-laktóni, 2-fenýletan-1-óli, fenetýlísóvalerati, 4-(p-hýdroxýfenýl)bútan-2-óni, 2-metoxýnaftaleni, 2-ísóprópýl-4-metýlþíasóli og valenseni sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir
  • Tillaga sem gæti verið EES-tæk

  • Gerð í skoðun hjá EES-EFTA ríkjunum

  • Drög að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar í skoðun

  • Ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar samþykkt en hefur ekki öðlast gildi

  • Tekin upp í EES-samninginn og í gildi

  • Tekin upp í EES-samninginn en ekki lengur í gildi

Staða og svið tillögu/gerðar

Staða tillögu/gerðar ESB gerð sem hefur verið tekin upp í EES-samninginn og er í gildi
Svið (EES-samningur, viðauki) 01 Heilbrigði dýra og plantna, 01.02 Fóður
Ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar (JCD) 199/2023
Þennan dag skulu skilyrði uppfyllt á EES-svæðinu
Staðfestur gildistökudagur
Í gildi á EES-svæðinu

Almennar upplýsingar

Útdráttur

Framkvæmdareglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 2023/565 frá 10. mars 2023 að því er varðar leyfi fyrir ethyl heptanoate, ethyl 2-methylbutyrate, isopentyl acetate, 3-methylbutyl 3-methylbutyrate, 2-methylpropionic acid, 3-methylbutyl butyrate, 2-methylbutyl acetate, hex-2-en-1-ol, hex-2(trans)-enal, allyl hexanoate, allyl heptanoate, linalool, 2-methyl-1-phenylpropan-2-ol, alpha-ionone, beta-damascone, nootkatone, beta-ionone, alpha-irone, beta-damascenone, (E)-beta-damascone, pentadecano-1,15-lactone, 2-phenylethan-1-ol, phenethyl isovalerate, 4-(p-hydroxyphenyl)butan-2-one, 2-methoxynaphthalene, 2-isopropyl-4-methylthiazole og valencene sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir

Staða innan stjórnsýslunnar

Stofnun hefur lokið yfirferð
Þörf á aðlögun í ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar Ekki þörf á aðlögun
Fagráðuneyti hefur lokið vinnu við upplýsingablað og samþykkir drög að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar
Utanríkisráðuneyti hefur veitt samþykki fyrir því að drög að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar séu send til ESB

Innleiðing

Innleiðing Reglugerð - breyting eða ný
Tilgreinið hvaða lög eða reglugerð þarf að setja eða breyta Gerðin verður innleidd sem breyting við reglugerð nr. 1205/2021, og með stoð í lögum nr. 22/1994, um eftirlit með fóðri, áburði og sáðvöru.
Staða innleiðingarvinnu Innleiðingarvinnu lokið (tilkynnt til ESA – form 1) eða þarfnast ekki innleiðingar

Áhrif

Áætlaður kostnaður hins opinbera Innan fjárhagsáætlunar

Ábyrgðaraðilar

Ábyrgt ráðuneyti Matvælaráðuneytið
Ábyrg stofnun Matvælastofnun

Samþykktar gerðir birtar í Stjórnartíðindum ESB

CELEX-númer 32023R0565
Þennan dag skulu skilyrði uppfyllt í ESB
Samþykkt tilvísun í Stjórnartíðindi ESB OJ L 74, 13.3.2023, p. 10
Þennan dag skulu skilyrði uppfyllt í ESB

Vinnslustig (pipeline stage)

Samþykktardagur i ESB

Ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar

Sendingardagur EFTA á drögum að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar til framkvæmdastjórnarinnar
Staðfestur gildistökudagur
Tilvísun í EES-viðbæti EEA Supplement No 35, 25.4.2024, p. 16
Tilvísun í stjórnartíðindi ESB OJ L, 2024/940, 25.4.2024