32023R0689

Commission Implementing Regulation (EU) 2023/689 of 20 March 2023 amending Implementing Regulation (EU) No 540/2011 as regards the extension of the approval periods of the active substances Bacillus subtilis (Cohn 1872) strain QST 713, Bacillus thuringiensis subsp. Aizawai strains ABTS-1857 and GC-91, Bacillus thuringiensis subsp. Israeliensis (serotype H-14) strain AM65-52, Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki strains ABTS 351, PB 54, SA 11, SA12 and EG 2348, Beauveria bassiana strains ATCC 74040 and GHA, clodinafop, Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), cyprodinil, dichlorprop-P, fenpyroximate, fosetyl, malathion, mepanipyrim, metconazole, metrafenone, pirimicarb, pyridaben, pyrimethanil, rimsulfuron, spinosad, Trichoderma asperellum (formerly T. harzianum) strains ICC012, T25 and TV1, Trichoderma atroviride (formerly T. harzianum) strain T11, Trichoderma gamsii (formerly T. viride) strain ICC080, Trichoderma harzianum strains T-22 and ITEM 908, triclopyr, trinexapac, triticonazole and ziram
  • Tillaga sem gæti verið EES-tæk

  • Gerð í skoðun hjá EES-EFTA ríkjunum

  • Drög að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar í skoðun

  • Ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar samþykkt en hefur ekki öðlast gildi

  • Tekin upp í EES-samninginn og í gildi

  • Tekin upp í EES-samninginn en ekki lengur í gildi

Staða og svið tillögu/gerðar

Staða tillögu/gerðar ESB gerð sem hefur verið tekin upp í EES-samninginn og er í gildi
Svið (EES-samningur, viðauki) 02 Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun, 02.15 Hættuleg efni
Ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar (JCD) 316/2023
Samþykktardagur ákvörðunar sameiginlegu nefndarinnar
Þennan dag skulu skilyrði uppfyllt á EES-svæðinu
Staðfestur gildistökudagur
Í gildi á EES-svæðinu

Almennar upplýsingar

Útdráttur

Með þessari reglugerð er verið að framlengja samþykkistímabil fyrir 37 virkum efnum til notkunar í plöntuverndarvörur ýmist til 15. ágúst 2024, 15. desember 2024, 15. mars 2025, 15. apríl 2025, 15. ágúst 2025, 30. september 2025, 15. desember 2025, 15. júní 2026 eða 31. júlí 2026. Viðauka framkvæmdarreglugerðar (ESB) nr. 540/2011 er breytt í samræmi við viðauka þessarar reglugerðar.
Reglugerðin tók gildi á 20. degi eftir birtingu hennar í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.

Nánari efnisumfjöllun

Reglugerðin varðar framlengingu á gildistíma samþykkis fyrir virku efnunum Bacillus subtilis (Cohn 1872) stofn QST 713, Bacillus thuringiensis subsp. Aizawai stofn ABTS-1857 og GC-91, Bacillus thuringiensis subsp. Israeliensis (serotype H-14) stofn AM65-52, Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki stofnar ABTS 351, PB 54, SA 11, SA12 og EG 2348, Beauveria bassiana stofnar ATCC 74040 og GHA, klódínafóp, Cydia pomonella kyrningaveira (CpGV), sýpródiníl, díklórpróp-P, fenpýroxímat, fosetýl, malaþíón, mepanípýrím, metkónasól, metrafenón, pírimíkarb, pýridaben, pýrimetaníl, rimsúlfúrón, spínósað, Trichoderma asperellum (var áður T. harzianum) stofnar ICC012, T25 og TV1, Trichoderma atroviride (var áður T. harzianum) stofn T11, Trichoderma gamsii (var áður T. viride) stofn ICC080, Trichoderma harzianum stofnar T-22 og ITEM 908, tríklópýr, trínexapak, trítíkónasól og síram.

Staða innan stjórnsýslunnar

Stofnun hefur lokið yfirferð
Þörf á aðlögun í ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar Ekki þörf á aðlögun
Fagráðuneyti hefur lokið vinnu við upplýsingablað og samþykkir drög að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar
Utanríkisráðuneyti hefur veitt samþykki fyrir því að drög að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar séu send til ESB

Innleiðing

Innleiðing Reglugerð - breyting eða ný
Tilgreinið hvaða lög eða reglugerð þarf að setja eða breyta Innleiða þarf þessa framkvæmdarreglugerð með tilvísunaraðferð með því að breyta reglugerð nr. 544/2015 um plöntuverndarvörur.
Lagaheimild er í 3. tölul. 1. mgr. 11. gr. efnalaga nr. 61/2013.
Staða innleiðingarvinnu Innleiðing ekki hafin

Áhrif

Mat á áhrifum og sérstökum hagsmunum Íslands Plöntuverndarvörur sem innihalda virku efnin Bacillus thuringiensis subsp. Aizawai stofn GC-91, Beauveria bassiana stofn GHA, díklórpróp-P, fosetýl, pírimíkarb, rimsúlfúrón, sýpródiníl, spínósað og trínexapak eru með leyfi til að vera á markaði hér á landi og reglugerðin hefur þau áhrif að framlengja þarf leyfi fyrir þessum vörum.
Áætlaður kostnaður hins opinbera Aukakostnaður
Nánari útskýring á kostnaði, þ.á.m. á hvern hann fellur Aukinn kostnaður mun falla til Umhverfisstofnunar þar sem reglugerðin hefur það í för með sér að framlengja þarf markaðsleyfum fyrir tíu plöntuverndarvörum sem er á markaði á Íslandi.

Samþykktar gerðir birtar í Stjórnartíðindum ESB

CELEX-númer 32023R0689
Samþykktardagur hjá ESB
Samþykkt tilvísun í Stjórnartíðindi ESB OJ L 91, 29.3.2023, p. 1
Þennan dag skulu skilyrði uppfyllt í ESB

Vinnslustig (pipeline stage)

Dagsetning tillögu ESB
C/D numer D087190/02
Dagsetning tillögu
Samþykktardagur i ESB

Ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar

Sendingardagur EFTA á drögum að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar til framkvæmdastjórnarinnar
Samþykktardagur
Staðfestur gildistökudagur