Hámarksgildi varnarefnaleifa í matvælum og fóðri - 32023R0710

Commission Regulation (EU) 2023/710 of 30 March 2023 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for bromopropylate, chloridazon, fenpropimorph, imazaquin and tralkoxydim in or on certain products


iceland-flag
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2023/710 frá 30. mars 2023 um breytingu á II., III. og V. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005 að því er varðar hámarksgildi leifa fyrir brómóprópýlat, klórídasón, fenprópímorf, ímasakín og tralkoxýdím í eða á tilteknum afurðum
  • Tillaga sem gæti verið EES-tæk

  • Gerð í skoðun hjá EES-EFTA ríkjunum

  • Drög að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar í skoðun

  • Ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar samþykkt en hefur ekki öðlast gildi

  • Tekin upp í EES-samninginn og í gildi

  • Tekin upp í EES-samninginn en ekki lengur í gildi

Staða og svið tillögu/gerðar

Staða tillögu/gerðar ESB gerð sem hefur verið tekin upp í EES-samninginn og er í gildi
Svið (EES-samningur, viðauki) 02 Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun, 02.12 Matvæli
Ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar (JCD) 225/2023
Þennan dag skulu skilyrði uppfyllt á EES-svæðinu
Staðfestur gildistökudagur
Í gildi á EES-svæðinu

Almennar upplýsingar

Útdráttur

Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2023/710 um breytingu á II, III og V viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005 hvað varðar hámarksgildi leifa brómóprópýlat, klórídasón, feprópimorf, ímasakín og tralkoxýdím í eða á tilteknum afurðum.

Nánari efnisumfjöllun

Efnin brómóprópýlat, klórídasón, feprópimorf, ímasakín og tralkoxýdím er ekki lengur leyfileg til nota í plöntuverndarvörum í Evrópu.  Hámarksgildi leifa þeirra eru því færð úr viðaukum II og III yfir leyfileg efni í viðauka V.  Hámarksgildum sem talin eru örugg er viðhaldið í nokkrum afurðum vegna innfluttra afurða. Hámarksgildi leifa feprópímorf eru lækkuð í nokkrum afurðum og viðhaldið í öðrumvegna innfluttra afurða.  Þar sem brómóprópýlat er ekki og hefur aldrei verið leyfilegt í neinum plöntuverndarvörum í Evrópu eru hámarksgildi sett í viðauka V við greiningarmörk.

Staða innan stjórnsýslunnar

Stofnun hefur lokið yfirferð
Þörf á aðlögun í ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar Ekki þörf á aðlögun
Fagráðuneyti hefur lokið vinnu við upplýsingablað og samþykkir drög að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar
Utanríkisráðuneyti hefur veitt samþykki fyrir því að drög að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar séu send til ESB

Innleiðing

Innleiðing Reglugerð - breyting eða ný
Tilgreinið hvaða lög eða reglugerð þarf að setja eða breyta Gerðin verður innleidd með breytingu á reglugerð nr. 672/2008 sem innleiðir ESB/396/2005, sett með stoð í 18. og/eða 31.gr. a laga um matvæli, nr. 93/1995.
Staða innleiðingarvinnu Innleiðingarvinnu lokið (tilkynnt til ESA – form 1) eða þarfnast ekki innleiðingar

Áhrif

Áætlaður kostnaður hins opinbera Innan fjárhagsáætlunar

Ábyrgðaraðilar

Ábyrgt ráðuneyti Matvælaráðuneytið
Ábyrg stofnun Matvælastofnun

Samþykktar gerðir birtar í Stjórnartíðindum ESB

CELEX-númer 32023R0710
Þennan dag skulu skilyrði uppfyllt í ESB
Samþykkt tilvísun í Stjórnartíðindi ESB OJ L 93, 31.3.2023, p. 57
Þennan dag skulu skilyrði uppfyllt í ESB

Vinnslustig (pipeline stage)

Samþykktardagur i ESB

Ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar

Sendingardagur EFTA á drögum að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar til framkvæmdastjórnarinnar
Staðfestur gildistökudagur
Tilvísun í EES-viðbæti EEA Supplement No 35, 25.4.2024, p. 61
Tilvísun í stjórnartíðindi ESB OJ L, 2024/972, 25.4.2024