32023R0866

Commission Delegated Regulation (EU) 2023/866 of 24 February 2023 amending Regulation (EU) 2019/1021 of the European Parliament and of the Council as regards perfluorooctanoic acid (PFOA), its salts and PFOA-related compounds


iceland-flag
Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2023/866 frá 24. febrúar 2023 um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/1021 að því er varðar perflúoróoktansýru (PFOA), sölt hennar og skyld efnasambönd
  • Tillaga sem gæti verið EES-tæk

  • Gerð í skoðun hjá EES-EFTA ríkjunum

  • Drög að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar í skoðun

  • Ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar samþykkt en hefur ekki öðlast gildi

  • Tekin upp í EES-samninginn og í gildi

  • Tekin upp í EES-samninginn en ekki lengur í gildi

Staða og svið tillögu/gerðar

Staða tillögu/gerðar ESB gerð sem hefur verið tekin upp í EES-samninginn og er í gildi
Svið (EES-samningur, viðauki) 02 Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun, 02.15 Hættuleg efni
Ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar (JCD) 233/2023
Þennan dag skulu skilyrði uppfyllt á EES-svæðinu
Staðfestur gildistökudagur
Í gildi á EES-svæðinu

Almennar upplýsingar

Útdráttur

Reglugerðarbreytingin felur í sér uppfærslu á leyfilegum styrk PFOA þegar það kemur fyrir sem óviljandi snefilaðskotaefni í efnum, efnablöndum eða hlutum. Að auki er ein sérstök undanþága fjarlægð þar sem ekki er lengur þörf á henni innan ESB.

Nánari efnisumfjöllun

Í I. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 1021/2019 er að finna lista yfir efni sem bannað er að framleiða, markaðssetja og nota. Á listanum er að finna færslu varðandi PFOA, sölt þess og PFOA-lík efnasmbönd.Eftirfarandi breytingar eru gerðar á þeirri færslu:-          Gefinn var ákveðinn tími fyrir framkvæmdastjórnina að fara yfir undanþágu sem getið er um í 3. lið færslunnar. Sá tími er liðinn og fresturinn nú framlengdur 25. ágúst 2023.-          Í 4. lið kemur fram að PFOA og sölt þess megi vera til staðar sem óviljandi snefilaðskotaefni í PTFE míkródufti ef það er í styrk sem nemur 1 mg/kg eða minna. Hins vegar er ekki lengur þörf á að veita slíka undanþágu þar sem framleiðendur slíkra dufta geta nú ábyrgst að PFOA og sölt þess sé ekki í hærri styrk en 0,025 mg/kg sem óviljandi snefilaðskotaefni. Gefið er færi á því að flytja eldri duftin til að koma fyrir í meðhöndlun sem minnkar styrk efnanna.-          e-liður í 5. lið er fjarlægður þar sem ekki er þörf lengur fyrir þá undanþágu innan ESB.Reglugerðin tekur gildi á 20. degi eftir birtingu hennar í stjórnartíðindum ESB.

Staða innan stjórnsýslunnar

Stofnun hefur lokið yfirferð
Þörf á aðlögun í ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar Ekki þörf á aðlögun
Fagráðuneyti hefur lokið vinnu við upplýsingablað og samþykkir drög að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar
Utanríkisráðuneyti hefur veitt samþykki fyrir því að drög að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar séu send til ESB

Innleiðing

Innleiðing Reglugerð - breyting eða ný
Tilgreinið hvaða lög eða reglugerð þarf að setja eða breyta Lagastoð er í 11. tl. 11. gr. efnalaga og 26. gr. laga nr. 55/2003 um meðhöndlun úrgangs.
Staða innleiðingarvinnu Innleiðing ekki hafin

Áhrif

Áætlaður kostnaður hins opinbera Innan fjárhagsáætlunar

Ábyrgðaraðilar

Ábyrgt ráðuneyti Umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytið
Ábyrg stofnun Umhverfisstofnun

Samþykktar gerðir birtar í Stjórnartíðindum ESB

CELEX-númer 32023R0866
Þennan dag skulu skilyrði uppfyllt í ESB
Samþykkt tilvísun í Stjórnartíðindi ESB OJ L 113, 28.4.2023, p. 5
Þennan dag skulu skilyrði uppfyllt í ESB

Vinnslustig (pipeline stage)

Dagsetning tillögu ESB
C/D numer C(2023)1151
Dagsetning tillögu
Samþykktardagur i ESB

Ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar

Sendingardagur EFTA á drögum að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar til framkvæmdastjórnarinnar
Staðfestur gildistökudagur
Tilvísun í EES-viðbæti EEA Supplement No 35, 25.4.2024, p. 76
Tilvísun í stjórnartíðindi ESB OJ L, 2024/978, 25.4.2024