32023R0907

Commission Implementing Regulation (EU) 2023/907 of 3 May 2023 correcting the French language version of Implementing Regulation (EU) 2022/1412 concerning the authorisation of ylang ylang essential oil from Cananga odorata (Lam) Hook f. & Thomson as a feed additive for all animal species

Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2023/907 frá 3. maí 2023 um leiðréttingu á frönsku tungumálaútgáfunni af framkvæmdarreglugerð (ESB) 2022/1412 um leyfi fyrir ilmberkjuilmkjarnaolíu úr Cananga odorata (Lam) Hook f. & Thomson sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir
  • Tillaga sem gæti verið EES-tæk

  • Gerð í skoðun hjá EES-EFTA ríkjunum

  • Drög að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar í skoðun

  • Ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar samþykkt en hefur ekki öðlast gildi

  • Tekin upp í EES-samninginn og í gildi

  • Tekin upp í EES-samninginn en ekki lengur í gildi

Staða og svið tillögu/gerðar

Staða tillögu/gerðar ESB gerð sem hefur verið tekin upp í EES-samninginn og er í gildi
Svið (EES-samningur, viðauki) 01 Heilbrigði dýra og plantna, 01.02 Fóður
Ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar (JCD) 251/2023
Samþykktardagur ákvörðunar sameiginlegu nefndarinnar
Þennan dag skulu skilyrði uppfyllt á EES-svæðinu
Staðfestur gildistökudagur
Í gildi á EES-svæðinu

Almennar upplýsingar

Útdráttur

Framkvæmdarreglugerð framvkæmdastjórnarinnar (ESB) 2023/907 sem leiðréttir franska útgáfu reglugerðar (ESB) 2022/1412.

Nánari efnisumfjöllun

Gerðin leiðréttir franska útgáfu reglugerðar (ESB) 2022/1412 og verður þ.a.l. ekki innleidd hér á landi.

Staða innan stjórnsýslunnar

Stofnun hefur lokið yfirferð Á ekki við
Þörf á aðlögun í ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar Ekki þörf á aðlögun
Fagráðuneyti hefur lokið vinnu við upplýsingablað og samþykkir drög að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar
Utanríkisráðuneyti hefur veitt samþykki fyrir því að drög að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar séu send til ESB

Innleiðing

Innleiðing Engar laga- eða reglugerðabreytingar
Tilgreinið hvaða lög eða reglugerð þarf að setja eða breyta Gerðin verður ekki innleidd.
Staða innleiðingarvinnu Innleiðing ekki hafin

Áhrif

Áætlaður kostnaður hins opinbera Enginn

Samþykktar gerðir birtar í Stjórnartíðindum ESB

CELEX-númer 32023R0907
Samþykktardagur hjá ESB
Samþykkt tilvísun í Stjórnartíðindi ESB OJ L 116, 4.5.2023, p. 8
Þennan dag skulu skilyrði uppfyllt í ESB

Vinnslustig (pipeline stage)

Samþykktardagur i ESB

Ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar

Sendingardagur EFTA á drögum að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar til framkvæmdastjórnarinnar
Samþykktardagur
Staðfestur gildistökudagur