32023R0918

Commission Implementing Regulation (EU) 2023/918 of 4 May 2023 amending Implementing Regulation (EU) No 540/2011 as regards the extension of the approval periods of the active substances aclonifen, ametoctradin, beflubutamid, benthiavalicarb, boscalid, captan, clethodim, cycloxydim, cyflumetofen, dazomet, diclofop, dimethomorph, ethephon, fenazaquin, fluopicolide, fluoxastrobin, flurochloridone, folpet, formetanate, Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus, hymexazol, indolylbutyric acid, mandipropamid, metalaxyl, metaldehyde, metam, metazachlor, metribuzin, milbemectin, paclobutrazol, penoxsulam, phenmedipham, pirimiphos-methyl, propamocarb, proquinazid, prothioconazole, S-metolachlor, Spodoptera littoralis nucleopolyhedrovirus, Trichoderma asperellum strain T34 and Trichoderma atroviride strain I-1237

Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2023/918 frá 4. maí 2023 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar framlengingu á samþykkistímabilum fyrir virku efnin aklónífen, ametóktradín, beflúbútamíð, benþíavalíkarb, boskalíð, kaptan, kletódím, sýkloxýdím, sýflúmetófen, dasómet, díklófóp, dímetómorf, etefón, fenasakín, flúópíkólíð, flúoxastróbín, flúrklóridón, fólpet, formetanat, Helicoverpa armigera-kjarnmargflötungaveiru, hýmexasól, indólýlsmjörsýru, mandíprópamíð, metalaxýl, metaldehýð, metam, metasaklór, metríbúsín, milbemektín, paklóbútrasól, penoxsúlam, fenmedífam, pírimífosmetýl, própamókarb, prókínasíð, próþíókónasól, S-metólaklór, Spodoptera littoralis-kjarnmargflötungaveiru, Trichoderma asperellum af stofni T34 og Trichoderma atroviride af stofni I-1237
  • Tillaga sem gæti verið EES-tæk

  • Gerð í skoðun hjá EES-EFTA ríkjunum

  • Drög að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar í skoðun

  • Ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar samþykkt en hefur ekki öðlast gildi

  • Tekin upp í EES-samninginn og í gildi

  • Tekin upp í EES-samninginn en ekki lengur í gildi

Staða og svið tillögu/gerðar

Staða tillögu/gerðar ESB gerð sem hefur verið tekin upp í EES-samninginn og er í gildi
Svið (EES-samningur, viðauki) 02 Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun, 02.15 Hættuleg efni
Ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar (JCD) 316/2023
Samþykktardagur ákvörðunar sameiginlegu nefndarinnar
Þennan dag skulu skilyrði uppfyllt á EES-svæðinu
Staðfestur gildistökudagur
Í gildi á EES-svæðinu

Almennar upplýsingar

Útdráttur

Með þessari reglugerð er verið að framlengja samþykkistímabil fyrir 40 virkum efnum til notkunar í plöntuverndarvörur ýmist til 15. nóvember 2024, 15. febrúar 2025, 15. júní 2025, 15. ágúst 2025, 31. október 2025, 30. nóvember 2025, 31. desember 2025, 15. mars 2026, 15. apríl 2026, 15. maí 2026, 31. ágúst 2026, 30. september 2026 eða 31. október 2026. Viðauka framkvæmdarreglugerðar (ESB) nr. 540/2011 er breytt í samræmi við viðauka þessarar reglugerðar.
Reglugerðin tók gildi á 20. degi eftir birtingu hennar í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.

Nánari efnisumfjöllun

Reglugerðin varðar framlengingu á gildistíma samþykkis fyrir virku efnunum aklónífen, ametóktradín, beflúbútamíð, benþíavalíkarb, boskalíð, kaptan, kletódím, sýkloxýdím, sýflúmetófen, dasómet, díklófóp, dímetómorf, etefón, fenasakín, flúópíkólíð, flúoxastróbín, flúrklóridón, fólpet, formetanat, Helicoverpa armigera-kjarnmargflötungaveira, hýmexasól, indólýlsmjörsýra, mandíprópamíð, metalaxýl, metaldehýð, metam, metasaklór, metríbúsín, milbemektín, paklóbútrasól, penoxsúlam, fenmedífam, pírimífosmetýl, própamókarb, prókínasíð, próþíókónasól, S-metólaklór, Spodoptera littoralis-kjarnmargflötungaveira, Trichoderma asperellum stofn T34 og Trichoderma atroviride stofn I-1237.

Staða innan stjórnsýslunnar

Stofnun hefur lokið yfirferð
Þörf á aðlögun í ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar Ekki þörf á aðlögun
Fagráðuneyti hefur lokið vinnu við upplýsingablað og samþykkir drög að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar
Utanríkisráðuneyti hefur veitt samþykki fyrir því að drög að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar séu send til ESB

Innleiðing

Innleiðing Reglugerð - breyting eða ný
Tilgreinið hvaða lög eða reglugerð þarf að setja eða breyta Innleiða þarf þessa framkvæmdarreglugerð með tilvísunaraðferð með því að breyta reglugerð nr. 544/2015 um plöntuverndarvörur.
Lagaheimild er í 3. tölul. 1. mgr. 11. gr. efnalaga nr. 61/2013.
Staða innleiðingarvinnu Innleiðing ekki hafin

Áhrif

Mat á áhrifum og sérstökum hagsmunum Íslands Plöntuverndarvörur sem innihalda virku efnin aklónífen, dímetómorf, etefón, indólýlsmjörsýra, kletódím, mandíprópamíð, metasaklór, metríbúsín og própamókarb eru með leyfi til að vera á markaði hér á landi og reglugerðin hefur þau áhrif að framlengja þarf leyfi fyrir þessum vörum.
Áætlaður kostnaður hins opinbera Aukakostnaður
Nánari útskýring á kostnaði, þ.á.m. á hvern hann fellur Reglugerðin hefur það í för með sér að framlengja þarf markaðsleyfum fyrir tíu plöntuverndarvörum sem er á markaði á Íslandi. Aukakostnaður fælist í vinnu sérfræðings og myndi falla á Umhverfisstofnun.

Samþykktar gerðir birtar í Stjórnartíðindum ESB

CELEX-númer 32023R0918
Samþykktardagur hjá ESB
Samþykkt tilvísun í Stjórnartíðindi ESB OJ L 119, 5.5.2023, p. 160
Þennan dag skulu skilyrði uppfyllt í ESB

Vinnslustig (pipeline stage)

Dagsetning tillögu ESB
C/D numer D088558/01
Dagsetning tillögu
Samþykktardagur i ESB

Ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar

Sendingardagur EFTA á drögum að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar til framkvæmdastjórnarinnar
Samþykktardagur
Staðfestur gildistökudagur