Nýfæði - 32023R0938

Commission Implementing Regulation (EU) 2023/938 of 10 May 2023 amending Implementing Regulation (EU) 2017/2470 as regards the conditions of use of the novel food Yarrowia lipolytica yeast biomass


iceland-flag
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2023/938 frá 10. maí 2023 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) 2017/2470 að því er varðar skilyrði fyrir notkun á nýfæðinu lífmassa úr gersveppnum Yarrowia lipolytica
  • Tillaga sem gæti verið EES-tæk

  • Gerð í skoðun hjá EES-EFTA ríkjunum

  • Drög að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar í skoðun

  • Ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar samþykkt en hefur ekki öðlast gildi

  • Tekin upp í EES-samninginn og í gildi

  • Tekin upp í EES-samninginn en ekki lengur í gildi

Staða og svið tillögu/gerðar

Staða tillögu/gerðar ESB gerð sem hefur verið tekin upp í EES-samninginn og er í gildi
Svið (EES-samningur, viðauki) 02 Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun, 02.12 Matvæli
Ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar (JCD) 229/2023
Þennan dag skulu skilyrði uppfyllt á EES-svæðinu
Staðfestur gildistökudagur
Í gildi á EES-svæðinu

Almennar upplýsingar

Útdráttur

Framkvæmdareglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2023/938 frá 10. maí 2023 um leiðréttingu á framkvæmdareglugerð (ESB) 2017/2470 hvað varðar notkunarskilyrði fyrir nýfæðið lífmassi úr Yarrowia lipolytica gersveppum.

Nánari efnisumfjöllun

Gerðin varðar reglugerð (ESB) 2015/2283 um markaðssetningu og notkun á nýfæði innan Evrópusambandsins og framkvæmdareglugerð 2017/2470 sem kveður á um lista sambandsins yfir leyfilegt nýfæði. Lífmassi úr Yarrowia lipolytica gersveppum var leyfður sem nýfæði með framkvæmdareglugerð (ESB) 2017/760 í maí 2019 í samræmi við reglugerð (ESB) 2015/2283. Sótt hefur verið um leyfi fyrir breyttum notkunarskilyrðum fyrir lífmassa úr Yarrowia lipolytica. Sótt er um leyfi til að nota YL lífmassa í þyngdarstjórnunarfæði, ætlað almennum neytendum. Framkvæmdastjórnin óskaði umsagnar matvælaöryggisstofnunarinnar (EFSA), sem skilaði áliti og telur að notkunin sé ekki hættuleg heilsu neytenda í því magni og með þeim skilyrðum sem sótt var um leyfi fyrir. Viðauka við framkvæmdareglugerð (ESB) 2017/2470 er því breytt í samræmi við viðauka við þessa reglugerð og með þeim skilyrðum sem þar koma fram.

Staða innan stjórnsýslunnar

Stofnun hefur lokið yfirferð
Þörf á aðlögun í ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar Ekki þörf á aðlögun
Fagráðuneyti hefur lokið vinnu við upplýsingablað og samþykkir drög að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar

Innleiðing

Innleiðing Reglugerð - breyting eða ný
Tilgreinið hvaða lög eða reglugerð þarf að setja eða breyta Gerðin verður innleidd sem breyting við reglugerð nr. 900/2018, og með stoð í lögum um matvæli, nr. 93/1995.
Staða innleiðingarvinnu Innleiðingarvinnu lokið (tilkynnt til ESA – form 1) eða þarfnast ekki innleiðingar

Áhrif

Áætlaður kostnaður hins opinbera Innan fjárhagsáætlunar

Ábyrgðaraðilar

Ábyrgt ráðuneyti Matvælaráðuneytið
Ábyrg stofnun Matvælastofnun

Samþykktar gerðir birtar í Stjórnartíðindum ESB

CELEX-númer 32023R0938
Þennan dag skulu skilyrði uppfyllt í ESB
Samþykkt tilvísun í Stjórnartíðindi ESB OJ L 125, 11.5.2023, p. 16
Þennan dag skulu skilyrði uppfyllt í ESB

Vinnslustig (pipeline stage)

Samþykktardagur i ESB

Ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar

Sendingardagur EFTA á drögum að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar til framkvæmdastjórnarinnar
Staðfestur gildistökudagur
Tilvísun í EES-viðbæti EEA Supplement No 35, 25.4.2024, p. 70
Tilvísun í stjórnartíðindi ESB OJ L, 2024/973, 25.4.2024