32023R0962

Commission Implementing Regulation (EU) 2023/962 of 15 May 2023 amending Implementing Regulation (EU) 2021/1448 as regards the conditions of approval of the low-risk active substance calcium carbonate and limestone, and amending Implementing Regulation (EU) No 540/2011


iceland-flag
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2023/962 frá 15. maí 2023 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) 2021/1448 að því er varðar skilyrði fyrir samþykki fyrir áhættulitla virka efninu kalsíumkarbónati og kalksteini og um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011
  • Tillaga sem gæti verið EES-tæk

  • Gerð í skoðun hjá EES-EFTA ríkjunum

  • Drög að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar í skoðun

  • Ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar samþykkt en hefur ekki öðlast gildi

  • Tekin upp í EES-samninginn og í gildi

  • Tekin upp í EES-samninginn en ekki lengur í gildi

Staða og svið tillögu/gerðar

Staða tillögu/gerðar ESB gerð sem hefur verið tekin upp í EES-samninginn og er í gildi
Svið (EES-samningur, viðauki) 02 Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun, 02.15 Hættuleg efni
Ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar (JCD) 018/2024
Þennan dag skulu skilyrði uppfyllt á EES-svæðinu
Staðfestur gildistökudagur
Í gildi á EES-svæðinu

Almennar upplýsingar

Útdráttur

Með þessari reglugerð er skilyrðum fyrir samþykki fyrir áhættulitlu virku efnin kalsíumkarbónat og kalkstein til notkunar í plöntuverndarvörur breytt. Viðauki við framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 breytist í samræmi við viðauka þessarar reglugerðar.
Reglugerðin tók gildi á 20. degi eftir birtingu hennar í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.

Nánari efnisumfjöllun

Reglugerðin varðar breytingu á skilyrðum fyrir samþykki fyrir áhættulitlu virku efnin kalsíumkarbónat og kalkstein. Kalsíumkarbónat var samþykkt sem áhættulítið virkt efni með framkvæmarreglugerð ESB nr. 2021/1448. Árið 2017 var sótt um samþykki fyrir virka efnið kalkstein sbr. reglugerð (EB) nr. 1107/2009. Matvælaöryggisstofnun Evrópu lýsti því síðar yfir að kalsíumkarbónat og kalksteinn væru efnafræðilega sama efnið.Þar sem kalsíumkarbónat (CAS nr. 471-34-1) og kalksteinn (CAS nr. 1317-65-3) eru efnafræðilega sama efnið er ástæða til þess að breyta skilyrðum fyrir samþykki fyrir kalsíumkarbónat þannig að samþykki nái einnig yfir forskrift fyrir kalkstein.Í D-hluta viðauka við framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 skal uppfæra 31. línu eins og fram kemur í viðauka við þessa reglugerð.

Staða innan stjórnsýslunnar

Stofnun hefur lokið yfirferð
Þörf á aðlögun í ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar Ekki þörf á aðlögun
Fagráðuneyti hefur lokið vinnu við upplýsingablað og samþykkir drög að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar
Utanríkisráðuneyti hefur veitt samþykki fyrir því að drög að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar séu send til ESB

Innleiðing

Innleiðing Reglugerð - breyting eða ný
Tilgreinið hvaða lög eða reglugerð þarf að setja eða breyta Innleiða þarf þessa framkvæmdarreglugerð með tilvísunaraðferð með því að breyta reglugerð nr. 544/2015 um plöntuverndarvörur.
Lagaheimild er í 3. tölul. 1. mgr. 11. gr. efnalaga nr. 61/2013.
Staða innleiðingarvinnu Innleiðing ekki hafin

Áhrif

Áætlaður kostnaður hins opinbera Innan fjárhagsáætlunar
Mat á áhrifum og sérstökum hagsmunum Íslands Engin áhrif.

Ábyrgðaraðilar

Ábyrgt ráðuneyti Umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytið
Ábyrg stofnun Umhverfisstofnun

Samþykktar gerðir birtar í Stjórnartíðindum ESB

CELEX-númer 32023R0962
Þennan dag skulu skilyrði uppfyllt í ESB
Samþykkt tilvísun í Stjórnartíðindi ESB OJ L 129, 16.5.2023, p. 8
Þennan dag skulu skilyrði uppfyllt í ESB

Vinnslustig (pipeline stage)

Samþykktardagur i ESB

Ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar

Sendingardagur EFTA á drögum að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar til framkvæmdastjórnarinnar
Staðfestur gildistökudagur