Tillaga að tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins um gæði andrúmslofts og hreinna loft í Evrópu - ­COM(2022) 542

Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on ambient air quality and cleaner air for Europe (recast)
Verði gerð tekin upp í EES-samninginn birtist hún hér á íslensku eftir birtingu í EES-viðbæti
  • Tillaga sem gæti verið EES-tæk

  • Gerð í skoðun hjá EES-EFTA ríkjunum

  • Drög að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar í skoðun

  • Ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar samþykkt en hefur ekki öðlast gildi

  • Tekin upp í EES-samninginn og í gildi

  • Tekin upp í EES-samninginn en ekki lengur í gildi

Staða og svið tillögu/gerðar

Staða tillögu/gerðar Tillaga ESB sem gæti verið EES-tæk
Svið (EES-samningur, viðauki) 20 Umhverfismál, 20.02 Vatn

Vinnslustig (pipeline stage)

COM numer COM(2022) 542
Dagsetning tillögu ESB
Dagsetning tillögu